Design of a flyer for fundraiser concert 'Ek is oek important’ (I am also important) for children in South Africa.
Ontwerp van een flyer voor benefietconcert ‘Ek is oek important’ (Ik ben ook belangrijk) voor kinderen in Zuif-Africa.
Back to Top