Logo design, website design and WordPress implementation for the Klawer Foundation, a volunteer organization founded in 2005. Klawer Foundation is committed to underprivileged children in the Western Cape of South Africa. In particular for the colored community in the village Klawer.
Logo ontwerp, website ontwerp en WordPress implementatie voor Stichting Klawer, een vrijwilligersorganisatie opgericht in 2005. Stichting Klawer zet zich in voor kansarme kinderen in de Westkaap van Zuid-Afrika. In het bijzonder voor de kleurlingengemeenschap in het dorpje Klawer.
Back to Top