Pen drawing of Mr. Darcy, a character of the British television drama Pride and Prejudice.
Tekening met pen van Mr. Darcy, een personage uit het Britse kostuumdrama Pride and Prejudice.
Back to Top